Ins Rcc 40 m³ - 200 m³ / saat arası

Üretimimizde bulunan standart beton santrallerimizin tamamından RCC beton alınabilir. Yüklenici ihtiyaçları gözönüne alınarak RCC beton üretimi yapan, özel RCC (Silindirle sıkıştırılmış) beton santrallerimiz 40 - 70- 90 - 120 - 150 - 180 - 210 m³/h arası değişen kapasitelerde Sabit ve 40 - 70- 90 - 120  m³/h kapasitelerde Mobil olarak sunulmaktadır. RCC beton santralleri, yaş tip beton santrallerine göre, çok az su ile karışıma tabi tutulan ve karışım süreleri daha fazla olan beton santralleridir. Baraj ve Yol yapımlarında tercih  edilen RCC beton santrallerimiz, ekstra özellikleri ve yüksek performansıyla tercih edilmektedir. Belarus/Minsk çevre yolunun yapımında kullanılan 2 adet 120 m³/h mobil beton santrallerimizden RCC beton üretilmektedir.

Geleneksel beton kaplamalara göre çok daha düşük su/çimento içeriğiyle üretilen SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) kaplamalar, bitümlü  kaplama yapımında kullanılan araçlarla taşınmakta, serilmekte ve sıkıştırılmaktadır. Bu özellikleriyle SSB kaplamalar hızlı ve ekonomik bir şekilde inşaa edilebilmekte, böylece de alternatif bir üstyapı olarak kendini göstermektedir. Yüksek yüzey pürüzlülüğü nedeniyle dünyada önceleri daha çok ağır yük taşınan ve düşük hızla gidilen endüstriyel saha zeminlerinde tercih edilen SSB kaplamalar, son yıllarda şehiriçi yollarda ve şehirlerarası anayollarda da uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye’de ise önceleri baraj yapımında kullanılmaya başlanan SSB uygulamaları, son yıllarda bazı yerel yönetimler tarafından tercih edilmeye başlanmış ve şehiriçi yol üstyapısında kullanılmaya başlanmıştır.